W związku z realizowanym Rocznym planem pracy nt.: „Dziecko sprawne ruchowo i zdrowe warunkiem jego wszechstronnego rozwoju ”, który ma na celu m.in. kształtowanie prawidłowych postaw wobec zdrowia, uczenia odpowiedzialności za siebie, swoje zdrowie, oraz wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia, postanowiliśmy tym razem zorganizować zdrowy poranek pod hasłem: „WODĘ PIJ, ZDROWO ŻYJ”