Po raz kolejny połączyliśmy się z przedszkolem w Wielkiej Brytanii! W związku z realizowanym w naszej placówce projektem Mobilność Kadry edukacji szkolnej – Edukacja językowa, bez barier poznajemy świat i wchodzimy w przyszłość!, we wtorek, 17 kwietnia, Jeżyki, Kotki i Tygryski gościły u Zajączków po to, by połączyć się internetowo z przedszkolem w Cardiff. Dzieci, zarówno te z Ely and Caevau Children’s Centre, jak i z przedszkola w Ryczywole, czekały z niecierpliwością na to, by zobaczyć się i dowiedzieć, co słychać u ich rówieśników. Spotkanie było bardzo muzyczne; nasi zagraniczni koledzy przywitali nas piosenką, a my odwdzięczyliśmy się po trzykroć tym samym. Przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem zaśpiewały – oczywiście po angielsku – „One little finger”, „Wheel on the bus”, „Spring”, prezentując tym samym nabyte umiejętności językowe. Zapytaliśmy też o paczkę, którą wysłaliśmy w marcu z wiosennymi pozdrowieniami do Cardiff – okazało się, że bezpiecznie dotarła, dzieciaki podziękowały i pokazały nam swoje prace wykonane w ramach zajęć plastycznych.  To było bardzo miłe przedpołudnie!

 

Anna Lubońska