Biedroneczki przez dwa tygodnie realizowały projekt edukacyjny “Ziemia”. Budowały wiedzę o kosmosie, w szczególności o Ziemi jako planecie, oraz sposobach dbania o czystość. Na koniec przygotowały ekologiczne stroje.