W związku z realizacją projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole, w czwartek, 10 maja 2018 roku odbyła się konferencja podsumowująca unijne przedsięwzięcie Edukacja językowa, bez barier poznajemy świat i wchodzimy w przyszłość. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I-III.

Konferencję otworzyła Dyrektor Przedszkola, pani Elżbieta Matuszak, która powitała obecne na sali p. R. Gembiak – Binkiewicz, Wójt Gminy Ryczywół, p. J. Feldmann – Sekretarz Gminy, p. B. Boch – przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz p. I. Serwin, M. Kaźmierczak i M. Sammler z Referatu Oświaty Urzędu Gminy. Swym wystąpieniem, zainaugurowała jednocześnie składającą się z dwóch bloków tematycznych, trzyczęściową konferencję.

Główną ideą czwartkowego przedsięwzięcia było upowszechnianie rezultatów kończącego się w tym miesiącu, a trwającego ponad dwa lata, projektu. Jego inicjatorka, koordynator i uczestnik zarazem, Elżbieta Matuszak, przeprowadziła gości przez meandry dotacyjnych praktyk, podzieliła się wiedzą i zdobytym doświadczeniem w zakresie opracowania, aplikowania wniosków. Następnie, uczestniczka projektu, p. Wanda Wolniewicz zaprezentowała swoje pomysły na zabawy wychowawczo-dydaktyczne z elementami edukacji językowej. Jest to jeden z rezultatów udziału w projekcie, wpływający zresztą na rozwój zawodowy wszystkich jego członkiń, co podkreślały skrupulatnie partycypantki projektu. Pierwszą część spotkania zamknęła p. Sabina Marcinkowska, która przedstawiła swoją wizję zajęć dydaktyczno-wychowawczych z elementami edukacji językowej. Po przerwie obiadowej kontynuowały obrady panie: Monika Szczecina i Agata Bukowska, które zaprezentowały pomysły na zabawy podczas zajęć językowych, opowiedziały o realizowanych projektach edukacyjnych, które stanowiły wynik inspiracji podróżą na Wyspy, podzieliły się swoim doświadczeniem jako uczestniczki.  Anna Lubońska z kolei przedstawiła rezultaty innych przedsięwzięć projektowych, uwzględniając korzyści z przystąpienia do projektu dla nauczycieli, dzieci i całej placówki.

Podczas konferencji, goście mieli okazję podziwiać również zorganizowaną galerię zdjęć z poszczególnych wyjazdów oraz zajęcia języka angielskiego poprowadzone w grupie „Tygrysków” przez anglistę na co dzień uczącego w naszym przedszkolu, p. Macieja Bartola.

W części zamykającej, pani Wójt pogratulowała p. Elżbiecie Matuszak niesamowitego przedsięwzięcia – podkreśliła, że dzięki jej staraniom, Przedszkole w Ryczywole stało się pionierem i wzorem do naśladowania dla wielu edukacyjnych placówek powiatu. Pani Dyrektor podziękowała przedstawicielom gminy za umożliwienie udziału w projekcie, pracownikom administracyjno-obsługowym za wsparcie i pomoc w przygotowaniu konferencji oraz nauczycielkom przedszkola za wspólny udział w tym przedsięwzięciu.

Dla wszystkich nauczycielek biorących udział w projekcie (łącznie siedem osób), szkolenia językowe w Wielkiej Brytanii stanowiły niesamowite doświadczenie. Wzbogacone o niezapomniane przeżycia, otwarte na poszerzanie kwalifikacji zawodowych, zintegrowane i dumne z możliwości podnoszenia kompetencji, na koniec podziękowały pani Dyrektor.

Anna Lubońska