Zabawy i gry ruchowe odpowiadają najbardziej potrzebom, zainteresowaniom i rozwijają ogólna sprawność fizyczną naszych milusińskich. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.
Zabawy ruchowe są przygotowaniem dziecka do społecznego współdziałania w grupie, kształtują prawidłowe nawyki , dyscyplinę , a także pozytywne cechy charakteru.
Podczas zabaw można wykorzystać różnorodne przybory.