Wrzesień – nowy szkolny rok

Witamy przedszkole, to nasz pierwszy krok!

Wszystkie dzieci pożegnały już wakacje i nadszedł czas na wspólną zabawę w przedszkolu. 3 września już od rana mury naszego przedszkola wypełnił gwar i śmiech. Liczną grupę tworzyły dzieci, które w tym roku szkolnym pierwszy raz przekroczyły próg przedszkola, aby wspólnie  się bawić, poznać swoje możliwości, poszerzać wiedzę i  zainteresowania. Jak wiemy, początki nie zawsze są łatwe, ale wszyscy staramy się stworzyć naszym pociechom sprzyjające, bezpieczne warunki oraz przyjazną i ciepłą atmosferę.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem naszej placówki czuwać będzie pani dyrektor –  Elżbieta Matuszak.

W przedszkolu  funkcjonować będą następujące oddziały:

– grupa MOTYLKI, 3-latki , wychowawca Barbara Morańska

– grupa TYGRYSKI, 4-latki, wychowawca Monika Szczecina

– grupa PSZCZÓŁKI, 4-5-latki, wychowawca Aldona Markwitz

– grupa ZAJĄCZKI, 5-4-wychowawca, Wanda Wolniewicz

– grupa ŻABKI, 5- 6-latki wychowawca, Monika Napierała

– grupa KOTKI, 6-latki wychowawca, Agata Bukowska

– grupa JEŻYKI 6-latki, wychowawca Małgorzata Haupa

– grupa BIEDRONKI 6-8-latki, wychowawca Justyna Kozłowska oraz nauczyciel wspomagający Izabela Grela

W przedszkolu odbywać się będą zajęcia specjalistyczne: logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia dodatkowe: ruchowe, taneczne, plastyczne.

We wszystkich grupach odbywać się będą zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia z religii.

Mimo, że rok szkolny dopiero się zaczął, mamy wiele pomysłów i planów aby nasze przedszkolaki wszechstronnie się rozwijały, dobrze bawiły oraz twórczo spędzały czas. Mamy też nadzieję na udaną współpracę z rodzicami, którzy zawsze wykazują się wieloma inicjatywami i chętnie włączają się w życie naszego przedszkola.

Jak zawsze wszystkim naszym przedszkolakom życzymy radosnych dni spędzonych na wesołe zabawie, nowych doświadczeń i przyjaźni. Rodzicom dużo satysfakcji, powodów do dumy i zadowolenia z postępów swoich pociech. Serdecznie zapraszamy do współpracy, aktywnego udziału w życiu naszej placówki.

DYREKTOR ORAZ PRACOWNICY PRZEDSZKOLA