Nowy rok szkolny KOTKI rozpoczęły od utrwalania zasad ruchu drogowego. W czasie tego tygodnia udały się na spacer po okolicy przedszkola, aby przypomnieć sobie zasady prawidłowego przejścia przez jezdnię. Przedszkolaki poznały również znaki drogowe, które w czasie wycieczki mogły odszukać i utrwalić ich znaczenie. Nauczyły się wiersza, piosenki, utrwaliły numery alarmowe, wykonywały prace plastyczne.