W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu

w naszym przedszkolu organizowane jest wydarzenie pt.

” PRZEDSZKOLAKI NA SPORTOWO POZNAJĄ RYCZYWÓŁ”

25 września br. we wtorek

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą prowadzoną przez Komisję Europejską i wspieraną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Planowane w przedszkolu wydarzenie obejmie wszystkie dzieci, czyli osiem grup oraz wychowawczynie i chętnych rodziców. Dzieci będą odkrywały najważniejsze miejsca w naszej miejscowości w sportowym stylu tzn. jednocześnie dbając o sprawność fizyczną poprzez biegi, aktywny marsz, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe. Impreza ma charakter prostej gry ulicznej, gdzie na podstawie dawnych fotografii Ryczywołu i zagadek dzieci szukają takich miejsc, jak poczta, dworzec kolejowy, urząd gminy, biblioteka, szkoła, rynek, kościół. Przy każdym znalezionym obiekcie przeprowadzane będą zabawy ruchowe, do których zachęcani będą mieszkańcy naszej miejscowości. Zwieńczeniem imprezy ma być wystawa i album z fotografiami poszczególnych grup przedszkolnych przy znalezionych obiektach. Celem wydarzenia jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rekreację i zabawy ruchowe w przestrzeni publicznej naszej miejscowości, a także poznawanie Ryczywołu przez dzieci w ramach edukacji społecznej i patriotycznej w roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Czwarta edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się w dniach od 23 do 30 września 2018 r.

Realizacja licznych inicjatyw i działań będzie przebiegać na różnych szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym) z udziałem różnych podmiotów. Tegoroczna ceremonia otwarcia obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się 23 września br. Nadrzędny temat kampanii, czyli „#BeActive”, powinien zapewnić ramy odniesienia dla wszystkich wydarzeń i działań realizowanych w ciągu całego roku.

Zapraszamy do udziału rodziców i wszystkich chętnych mieszkańców naszej miejscowości!

www.etspolska.pl