Z wielkim koszem idzie Jesień po lesie.

Co w tym koszu pani Jesień nam niesie?

Realizując projekt „Jesień” postanowiliśmy wzbogacić naszą wiedzę na temat jesiennego lasu. Zorganizowana wycieczka pozwoliła nam poznać drzewa liściaste i iglaste, piętra lasu oraz budowę drzew. Zgromadzony w Centrum Badawczym materiał przyrodniczy wykorzystaliśmy do różnorodnych zabaw matematycznych, sensorycznych, plastycznych i ruchowych. Nauczyliśmy się wierszyka o wiewiórce i muchomorku oraz piosenki o listkach. Odwiedził nas ekspert w zbieraniu grzybów – Pani Magda, która przyniosła nam aż dwa kosze grzybów. Wszyscy słuchaliśmy jej opowieści o tym jak należy je zbierać, które są jadalne, a które trujące. Bardzo dziękujemy!  To były bardzo ciekawe dni, bogate o nowe  wiadomości i umiejętności.

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d226412056kP800755568o1l1/las