Biedroneczki przez cztery tygodnie omawiały tematykę związaną z jesienią wokół nas m.in. jesień w lesie, parku, ogrodzie i sadzie. Celami projektu było budowanie wiedzy o drzewach – w szczególności o częściach drzewa i ich funkcjach, o lesie – w szczególności o piętrach lasu, roślinach i zwierzętach leśnych oraz cyklu życia drzew,  o gospodarstwie – w szczególności o uprawie warzyw i owoców w sadzie i ogrodzie, możliwościach ich wykorzystania, np. w przetworach. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z uprawą oraz przetwarzaniem warzyw i owoców, rozwijanie umiejętności samoobsługowych związanych z przygotowywaniem posiłków, kształtowanie postawy prozdrowotnej – zachęcanie do jedzenia warzyw i owoców,tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie, rozbudzanie zainteresowania życiem w lesie, parku zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz z porami roku, rozwijanie umiejętności zdobywania informacji w odpowiednich źródłach, kształtowanie odpowiednich zachowań w czasie wycieczek do lasu,parku, ogrodu.