Przez dwa tygodnie Biedroneczki rozwijały zainteresowania i zdolności muzyczne, wyrabiały umiejętność aktywnego słuchania muzyki, rozwijały poczucie rytmu, wrażliwość na zmiany tempa i dynamiki, ćwiczyły percepcję i koordynację uwagi, kształtowały słuch, wrażliwość muzyczną, kreatywność i twórczość muzyczną.