Dzieci zauważyły wiele zwiastunów wiosny. Na drzewach dostrzegły pierwsze pąki i bazie. W przydomowych ogródkach zauważyły grzejące się w słońcu przebiśniegi, krokusy i sasanki. A wszystko przy radosnym śpiewie ptaków.