Realizując projekt edukacyjny „Teatr” dzieci z grupy Pszczółek wraz z rodzicami wybrały się do poznańskiego Teatru Animacji na spektakl dla dzieci pt. „ Wielki problem małego węża”. Dzieci bezpośrednio mogły poznać wnętrza teatru, zobaczyć scenę teatralną, spędzić antrakt w teatralnym foyer. Jednak najwięcej doznań dostarczyło samo przedstawienie z aktorami i lalkami teatralnymi na scenie. Również scenografia, muzyka i efekty wizualno- akustyczne nie zostały obojętne dzieciom i rodzicom, bo wszyscy żywo komentowali i dzielili się wrażeniami zaraz po spektaklu, a dzieci jeszcze przez wiele dni.
          Warto poszerzać doświadczenia dziecka o kontakt z żywym słowem, aktorem, dobrym i wartościowym tekstem literackim w plastyczno-muzycznej oprawie teatralnej.