20 marca, w naszym przedszkolu, kolejny raz odbył się konkurs Mam Talent. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności w czterech kategoriach – taniec, śpiew, recytacja oraz umiejętności sportowe. Jury miało ogromny problem z wyłonieniem zwycięscy, ponieważ każdy uczestnik zaprezentował swoje umiejętności na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie, jury w składzie: p. Elżbieta Matuszak, p. Elżbieta Nagórna, p. Justyna Kozłowska, p. Karolina Każmierczak, zdecydowało nagrodzić wszystkie dzieci równorzędnie i wręczyć pamiątkowy dyplom i nagrodę. Gratulujemy wszystkim uczestnikom ogromnego talentu. Dziękujemy jury za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a Radzie Rodziców za ufundowane nagrody.