17 i 18 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste pożegnanie sześciolatków. Wszystkie dzieci kończące edukację przedszkolną przedstawiły wspaniały program artystyczny. Śpiewem, tańcem i wierszami żegnały się z przedszkolem, by od września rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Przedszkolaki w odświętnych strojach wystąpiły przed rodzicami, zaproszonymi gośćmi i młodszymi kolegami.