przez ostatni tydzień, dzieci zostały zapoznane z pracą piekarza, z jego charakterystycznym ubiorem i procesem wypiekania pieczywa. Wzbogaciły czynny słownik o nazewnictwa związane z poznanym zawodem: piekarz, cukiernia, piekarnia. Duże wrażenie na wszystkich zrobiło tradycyjne wypiekanie chleba oraz bułek w specjalnie przeznaczonym do tego piecu. Jest to niezwykle ciężka i zarazem bardzo pożyteczna praca. Zajęcia uwrażliwiły także dzieci na potrzeby innych, wiedzą że nie wolno

wyrzucać chleba do kosza i że wiele ludzi na świecie cierpi głód.