STANDARDY POSTĘPOWANIA PRZY WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

  1. Nauczyciel po otrzymaniu informacji, że wychowanek ma wszy, zawiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego podjęcia przez nich odpowiednich zabiegów higienicznych skóry głowy (zakup środków do zwalczania wszawicy w APTECE). W razie potrzeby rodzic z dzieckiem może zgłosić się do swojej pielęgniarki szkolnej. Natomiast jeżeli pielęgniarki szkolnej nie ma w danym dniu w gabinecie, to prosimy nie czekać na jej dyżur w przedszkolu, tylko zgłosić się z problemem do swojej pielęgniarki rodzinnej, która pracuje razem z wybranym przez rodziców dziecka, lekarzem rodzinnym.
  2. O zgłoszeniu wszawicy, nauczyciel informuje dyrekcję szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców w danej klasie lub grupie o stwierdzeniu wszawicy z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka przez rodziców oraz czystości głów WSZYSTKICH domowników
  3. Pielęgniarka po upływie 7-10 dni od zgłoszenia może sprawdzić czystość skóry głowy w danym oddziale.
  4. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, wychowawca lub pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych działań np. zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka.
  5. Rodzice powinni wiedzieć, ze kontrola włosów dzieci powinna być nawykiem. Należy sprawdzać włosy dziecka co kilka dni, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Należy uczyć dzieci i im przypominać, aby nie pożyczały do „przymiarki” czapek, szalików, szczotek do włosów innym dzieciom.

Z poważaniem

mgr Katarzyna Złoch

pielęgniarka szkolna