20 lutego w naszym przedszkolu odbył się gminny konkurs piosenki angielskiej Little Stars. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci zwrotów i słów w języku angielskim, rozwijanie wyobraźni, umiejętności i aktywności artystycznej na scenie oraz motywowanie do poprawnego wykonania utworu muzycznego w języku obcym. Trzeba było wykazać się nie lada odwagą, aby wyjść na scenę i przed widownią i jury zaśpiewać do mikrofonu piosenkę w języku angielskim. Wszyscy uczestnicy wspierali się jednak wzajemnie brawami i życzliwymi uśmiechami. Jury w składzie Pani Elżbieta Matuszak, dyrektor przedszkola i Pani Anna Lubońska, oceniało stronę muzyczno-wokalną, poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny. W czasie obrad jury, uczestnicy i opiekunowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Poziom wykonania piosenek był  wysoki i wszystkie dzieci wykazały się ogromną odwagą i kreatywnością w wykonaniu swoich utworów. Jury postanowiło nagrodzić wszystkie dzieci. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do występu.