Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją związaną z wprowadzeniem Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a także wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego informuję, iż mogą Państwo uzyskać informację o zakwalifikowaniu i przyjęciu Państwa dziecka do Przedszkola Publicznego  Ryczywole w sposób telefoniczny lub mailowo (tylko w sytuacji, gdy taki kontakt został podany we wniosku rekrutacyjnym).