Rodziców dzieci, którym przyznano pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zakresie logopedii, a którzy nie otrzymali jeszcze maili z ćwiczeniami od logopedy zapraszam do kontaktu – annalubonska@gmail.com