Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem  MEN z 9 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość zostaje w placówkach oświatowych przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642