Zapraszamy do udziału w przedszkolnym konkursie pt.

Moja Eko – zabawka

Konkurs plastyczno-techniczny

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Ryczywole

Cele konkursu:

– rozwijanie myślenia kreatywnego u dziecka oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych u dzieci,
– wdrażanie do ochrony środowiska,
– pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
-rozwijanie zdolności manualnych,
– wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,

– poszerzenie współpracy między placówką przedszkolną a rodzicami.

 

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego

w Ryczywole

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

– I kategoria: dzieci 3 – 4 letnie
– II kategoria: dzieci 5 – 6 letnie

Przedmiotem konkursu jest:

 • Zaprojektowanie i wykonanie Eko zabawki z materiałów ekologicznych, z surowców wtórnych,
 • Wymiar pracy dowolny,
 • Każda EKO- ZABAWKA posiada tytuł – nazwę,
 • Uczestnik przesyła tylko jedną pracę konkursową –jedną fotografię drogą mailową w okresie nauczania zdalnego,
 • Każda praca musi posiadać metryczkę (dane uczestnika konkursu: imię, nazwisko, wiek, nazwę grupy do której dziecko uczęszcza),
 • Praca niezgodna z regulaminem nie będzie oceniana,

  Terminy:
 • Termin dostarczenia zdjęć prac upływa z dniem 21.04.2020r. do godziny 14:00
 • Zdjęcia prac wraz z jej tytułem,  należy wysłać drogą e-mail na adres: rycz-przedszkole@wp.pl każdy uczestnik przesyła 3 zdjęcia: dwa zdjęcia to etapy powstawania zabawki trzecia to efekt końcowy,
 • Komisja powołana przez Organizatora Konkursu dokona oceny nadesłanych prac,
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 22.04.2020r.

Kryteria oceny:

 • materiały, które zostały użyte do konstrukcji zabawki,
 • kreatywność wykonanej zabawki,
 • wkład pracy uczestnika konkursu w wykonanie EKO-ZABAWKI,
 • oryginalność nazwy – EKO- ZABAWKI
 • Przewidziane są nagrody za zdobycie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz dyplomy dla wszystkich dzieci

Dodatkowe ustalenia konkursowe:

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursowego,
 • przekazanie pracy organizatorom konkursu, uważa się za wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć, informacji rozstrzygających konkurs na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole.

Koordynatorzy: Wanda Wolniewicz, Klaudia Kowalska, Barbara Morańska