REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU
„MAM TALENT”
Przedszkole Publiczne w Ryczywole
Rok szkolny 2019/2020

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu „MAM TALENT”- jest Przedszkole Publiczne w Ryczywole.

Koordynatorami i osobami odpowiedzialnymi za kontakt w sprawie Konkursu są:
Agata Bukowska, Barbara Morańska, Klaudia Kowalska,
Monika Szczecina, Wanda Wolniewicz

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych przedszkolaków Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
2. W Konkursie umiejętności prezentowane są indywidualnie przez jedno dziecko.
III. CELE KONKURSU
1. Cel ogólny: odkrywanie talentów.

2. Cele szczegółowe:
a) promowanie pasji twórczych,
b) rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności,
c) budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
d) pokonywanie nieśmiałości podczas prezentacji umiejętności – podczas nagrywania filmiku,

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE – KATEGORIE KONKURSOWE
1.Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja umiejętności dziecka poprzez nagranie krótkiego filmiku.
2.Kategorie uczestnictwa w konkursie:
a) gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness,
b) taniec,
c) muzyka/śpiew (muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu; śpiew a’capella, śpiew z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem przy samodzielnym wykorzystaniu instrumentów muzycznych),
d) występ aktorski,
e) recytacja,
f) inne rodzaje umiejętności, np. wiedza z jakiejś określonej dziedziny,
3.W ramach poszczególnych kategorii zadanie konkursowe musi spełniać niżej wymienione wymagania:
a) rodzice (opiekunowie) sami przygotowują swoje dziecko do występu,
b) rodzice (opiekunowie) dokonują nagrania występu dziecka i przesyłają na podany przez koordynatorów adres mailowy,
c) czas trwania prezentacji filmiku od 1:00 do 1:30 minut,
d) film z nagraniem prezentacji umiejętności dziecka rodzic przesyła na adres mailowy utworzony na potrzebę konkursu: rycz-przedszkole@wp.pl

Uwaga!!

W razie problemów z załadowaniem plików na pocztę, prosimy o otwarcie bezpłatnego programu   https://www.easypaste.org/?lang=pl  

załadowanie pliku (Państwa filmu) i wygenerowanie linku poprzez ten program. Wygenerowany link prosimy o wysłanie na pocztę:  rycz-przedszkole@wp.pl

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami.

e) filmik należy przesłać na wskazany adres mailowy do 27 maja 2020 r. do godz. 15:00, w mailu należy podać również dane: Imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, tytuł, rodzaj prezentowanej umiejętności,
f) wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2020 r.
g) oceny poszczególnych występów dokona Jury,
h) prezentacje oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – I dzieci starsze, II – dzieci młodsze,
4. Wszyscy uczestnicy Konkursu Mam Talent otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Przygotowane nagrody będą do odbioru w placówce przedszkolnej po ogłoszeniu wyników konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu jak również zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Koordynatorzy informują, iż dane osobowe uczestników konkursu (imię, nazwisko, nazwa grupy przedszkolnej), zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole po zakończeniu i podsumowaniu konkursu MAM TALENT.