W tym roku po raz kolejny nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję “Szkoła do hymnu”. 10 listopada 2020r. o symbolicznej godzinie 11:11 dzieci z wszystkich grup uroczyście odśpiewały w swoich salach hymn państwowy i w symboliczny sposób podkreśliły swoją miłość i przywiązanie do naszej ojczyzny. Inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej, który zaprosił szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do odśpiewania we wtorek 4-zwrotkowego hymnu narodowego. Celem  akcji jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. Nasze przedszkolaki  znają już godło, flagę i hymn naszego kraju. Dzieci w  ramach zajęć i zabaw edukacyjnych zapoznawały się z mapą Polski, historią, znanymi postaciami, muzyką i legendami.