Z okazji DNIA GÓRNIKA dzieci uczestniczyły w różnorodnych zabawach m.in. w zabawach badawczych. Podczas tych zabaw kształtowały umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń, oraz nabywały umiejętność zgodnego współdziałania i rozwiązywania problemów.                                                                                                                                                          Biedronki zapoznały się z pracą górnika, sposobami wykorzystania węgla w życiu codziennym, oraz właściwościami węgla kamiennego.