ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                      

„ KARTKA WIELKANOCNA”           

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM „ZAJĄC WIELKANOCNY”

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Ryczywole.

CEL:

 • rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi,
 • propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych;
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
 • promowanie tradycji i kultury ludowej;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych;

UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole

Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria: dzieci 3- 4 letnie
 • II kategoria: dzieci 5- 6 letnie

WARUNKI KONKURSU:

 • Praca musi być wykonana własnoręcznie
 • Każdy uczestnik może przynieść do przedszkola (nadesłać – dziecko chore, objęte kwarantanną) od 1 do 2 kartek;
 • Technika wykonania prac jest dowolna;
 • Format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4)
 • Każda kartka musi posiadać metryczkę (dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, nazwę grupy do której dziecko uczęszcza)
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

TERMINY:

 • Termin dostarczenia prac upływa z dniem 24 marca 2021 roku. Zdjęcia prac ( dzieci chore, lub objęte kwarantanną) należy dostarczyć drogą e-mail na adres:                justynaprzedszkole1@gmail.com (każda osoba przysyła 3 zdjęcia: dwa to etapy powstawania kartki i jedno efekt końcowy kartki)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 marca 2021 roku.
 • Kryteria oceny: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 

UWAGI:

 • Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęć pracy na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

Koordynatorzy: NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYCZYWOLE

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Życzenia Wielkanocne - Bajka