„Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości”. Pszczółki kontynuowały udział w projekcie edukacyjnym „Jesteśmy artystami”, który został w drugiej części poświęcony teatrowi. Dzieci zapoznały się z zawodem aktora oraz miejscem jakim jest teatr i typami lalek, które są wykorzystywane do występów. Pszczółki oglądały występy artystów oraz teatr cieni na dużym ekranie. Następnie podjęliśmy własną zabawę w swoim teatrze cieni. Wykonaliśmy swoje pacynki i kukiełki i wykorzystaliśmy je do występów. Ten tydzień wzbogacił naszą wiedzę i pozwolił odkryć różne nasze talenty.

Dzieci oglądają występ I. Kwiatkowskiej nt. “Ptasie radio”
Dzieci wykorzystują zrobione wcześniej pacynki i odgrywają scenki teatralne dla pozostałych
Dzieci powtarzają ruchy rąk wg. instrukcji na tablicy
Dzieci podejmują się własnej zabawy w “teatrze cieni”