Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach sensorycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów sypkich. Tym razem była to kasza manna.