Dzieci chętnie poznają nowe rzeczy, lubią doświadczać. Tym razem zapoznały się z różnego rodzaju wagami. Opisały ich wygląd, wyszukiwały podobieństwa i różnice, podjęły samodzielne działania.