Misie ciężko pracowały i na zakończenie roku lody dostały.

Cudowna ekipa jadła lody EKIPA