Nasza grupa wzięła udział w gminnym konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej. Wspólnie wykonaliśmy pracę pt. ,,Energia Przyszłości” i nasza prezentacja ekologiczna spodobała się komisji konkursowej. Zdobyliśmy III miejsce z czego jesteśmy bardzo dumni.