– Biedronki

Dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka.

Biedronki chętnie podejmują zabawy …

Czytaj więcej Zajęcie otwarte w grupie ” Biedronek”

W miarę wzbogacania wiedzy i nabywania nowych doświadczeń dzieci coraz lepiej rozumieją siebie i otaczający je świat. Naszą rolą jest stawianie przed dziećmi takich zadań, aby w bezpiecznych warunkach mogły obserwować skutki podejmowanych czynności i wyciągać wnioski. Dlatego też w ramach współpracy z rodzicami i integracji grup BIEDRONECZKI i JEŻYKI wspólnie przeprowadziły kilka …

Czytaj więcej MALI NAUKOWCY – współpraca Biedronek i Jeżyków

Dzień Babci i Dziadka to święta, które dają naszym najbliższym wiele ciepła, radości i miłości. Warto zadbać, aby stały się one wspaniałą okazją do pielęgnowania rodzinnych uczuć. Grupa „ Biedroneczek” gościła swoich najbliższych 11 lutego. Dzieci przedstawiły część artystyczną, na której zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne, wręczyły wykonane własnoręcznie laurki i złożyły życzenia. …

Czytaj więcej Dzień Babci i Dziadka w grupie Biedroneczek

Idź na początek storny