Pracownicy Przedszkola Publicznego w Ryczywole – rok szkolny 2020-2021

Pani Elżbieta Matuszak – dyrektor przedszkola,

Pani Wanda Wolniewicz – społeczny zastępca dyrektora przedszkola  – nauczycielka przedszkola – prowadzi oddział Zajączków oraz zajęcia z j. angielskiego,

Pani Mirosława Foedke – nauczycielka przedszkola

Pani Izabela Pachlińska w zastępstwie za panią Monikę Napierałę – nauczycielka przedszkola – prowadzi oddział Żabek,

Pani Klaudia Kowalska – nauczycielka przedszkola – prowadzi oddział Pszczółek,

Pani Monika Szczecina – nauczycielka przedszkola – prowadzi oddział Tygrysków oraz zajęcia logopedyczne,

Pani Justyna Kozłowska – nauczycielka przedszkola – prowadzi oddział Biedronek oraz zajęcia rewalidacyjne,

Pani Małgorzata Haupa – nauczycielka przedszkola – prowadzi oddział Misiów oraz zajęcia specjalistyczne –  korekcyjno – kompensacyjne,

Pani Agata Bukowska – nauczycielka przedszkola – prowadzi oddział Kotków oraz zajęcia specjalistyczne –  korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia integracji sensorycznej,

Pani Barbara Morańska – nauczycielka przedszkola – prowadzi oddział Motylków,

Pani Anna Lubońska – nauczycielka – zajęcia specjalistyczne z logopedii oraz zajęcia z j. angielskiego,

Pani Grażyna Rembacz – nauczycielka – zajęcia specjalistyczne z logopedii,

Pani Małgorzata Chałupniczak – katecheta – zajęcia z religii,

Pani Joanna Stanisławska – prowadzi zajęcia specjalistyczne z gimnastyki korekcyjnej,

Pani Elżbieta Nagórna – intendent,

Pani Ilona Lachowicz – sekretarz.