Na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Ryczywole członkowie spośród siebie wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną, a także wstępnie uzgodnili główne kierunki swojej pracy na rzecz dzieci i przedszkola.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019-2020

Funkcję przewodniczącej Rady pełnić będzie Pani Ilona Lachowicz,

Zastępcą przewodniczącej została Pani Natalia Wieczorek,

Spotkania Rady protokołować będzie Pani Ewa Horkawy

Funkcję skarbnika Rady pełnić będzie Pani Joanna Napierała.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Pani Katarzyna Feldmann i Pani Katarzyna Czeszewska.

Pozostali członkowie Rady Rodziców to:

Pani Anna Bromberek

Pani Katarzyna Fiałkowska

Pani Sylwia Grzybowska

Pani Marta Kokotowska

Pani Sylwia Pawłowska

Pani Alina Piechowiak

Pani Małgorzata Rzańska

Pani Daria Wełnicka-Witkowska

Pani Julita Wiese

Pani Beata Żubrowska