Na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Ryczywole członkowie spośród siebie wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną, a także wstępnie uzgodnili główne kierunki swojej pracy na rzecz dzieci i przedszkola.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020-2021

Funkcję przewodniczącej Rady pełnić będzie Pani Ilona Lachowicz,

Zastępcą przewodniczącej została Pani Daria Buława,

Spotkania Rady protokołować będzie Pani Luiza Bogacz

Funkcję skarbnika Rady pełnić będzie Pani Joanna Napierała.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Pani Małgorzata Rzańska i Pani Patrycja Nowaczyk.

Pozostali członkowie Rady Rodziców to:

Pani Anna Bromberek

Pani Joanna Kos

Pani Milena Kubanek

Pani Marta Kokotowska

Pani Joanna Jurga

Pani Karolina Szwed

Pani Marta Walińska

Pani Daria Wełnicka-Witkowska

Pani Julita Wiese

Pani Beata Żubrowska